mandag den 4. november 2013

Indvielse af Banestien Ryomgård - Allingåbro             Ny Banesti Ryomgård – Allingåbro

         Så ta´r vi cyklerne frem - tramper afsted - udi det åbne land


           Der var kaffe, te og kage inden start på ”tour de Djursland”.

I dag (3.november 2013) var der indvielse af Djurslands nyeste sti på den gamle banestrækningen fra Ryomgård til Allingåbro, og ca. 200 motionister fra Norddjurs og Syddjurs kommuner var med til åbningen.
Stien snor sig igennem noget af Djurslands flotteste natur, -  det er en naturperle, prøv den.

Stien har fået asfalt, snoren blev klippet, og er nu klar til motionisterne.

Se filmklip med Jesper Mathiesen inden starten i Marie Magdalene


Jesper Mathiesen klipper den røde snor ved starten i Marie Magdalene. 

Se åbningen på youtube her:                         På vej mod Pindstrup


Undervejs på stien er der mulighed for pitstop  -   2 steder mellem Ryomgård og Pindstrup er der bord/bænke – flot med en skovsø i baggrunden.Så kom vi til Pindstrup – her er der som en del af stiprojektet lavet en bypark, hvor der er mulighed for et hvil, toiletbesøg , og madpakken kan nydes i fred og ro under tag eller i det fri.

Hans Chr. Baltzer,  bliver interviewet til TV2-Østjylland.

Se indslag i TV2-Østjylland her:  www.tv2oj.dk/arkiv/2013/11/3?video_id=41531&autoplay=1      


Det har taget ca 5 år at få realiseret projektet, og det skyldes i første række ildsjælen Hans Chr. Baltzer, Pindstrup. Som de sidste 5 år brugt meget tid på at gøre sin ide til virkelighed.

For ca. 2 år siden blev kommunerne fra Syddjurs og Norddjurs en del af  projektet, og derfor er finansieringen også sket via kommunerne + LAG midler, men også fonde har doneret penge til stien.

      Pitstop ved Pindstrupcentret – pølsehorn og vand.


Ved Pindstrup Centret, som er placeret tæt på banestien, er der bygget 3 nye shelters, hvor man kan overnatte.
Én af shelterne ved Pindstrup-
centret 
Pølsehorn og en kold øl er ik’ så ringe endda.
      Så er der ca. 500 meter til kommunegrænsen/målstregen.Så er vi ved målet – motionisterne fra Norddjurs er også kommet, og her på grænsen mellem Norddjurs og Syddjurs, ca. 500 meter vest for Pindstrupcentret, er Lars Møller fra Norddjurs og Jesper Mathiesen fra Syddjurs klar til at klippe den røde snor.

Se filmklip med Lars Møller og Jesper Mathiesen fra indvielsen af banestien.


Med indvielse af den nye banesti, er der blevet en endnu bedre sammenhæng mellem byerne på Djursland og specielt Ryomgård som tidligere var et jernbaneknudepunkt på Djursland, er nu blevet stiernes knudepunkt, hvor der er sammenhæng fra Allingåbro, og via Ryomgård til Gjerrildstien, som slutter på Djurslands nordkyst. 
Begge stier er anlagt på tidligere jernbanestrækninger Ryomgård – Randers, og Privatbanen RGGJ.  

Kaløstien, som går fra Ryomgård til Kalø Slotsruin er med til at binde det sydlige Djursland sammen med de øvrige stier, og snart kommer der en ny lokalsti, Marie Magdalene-stien, som går fra boligområdet på Vejsgårdsvænget via Saabydal til Marie Magdalene.Link til projektbeskrivelse for den nye sti (Ryomgård-Allingåbro)

Link, kort over Gjerrildstien:

Link til Kaløstien:

Link til ”Marie Magdalene” stien:mandag den 22. juli 2013

Kolakering på Industrivej


Kloakering på Industrivej
Alle som har kørt på Industrivej i  foråret og sommerhalvåret har bemærket, at store gravemaskiner er ved at grave lange render i vejen. Det er Syddjurs Kommunes Spildevandsafdeling som er i gang med at omkloakere området.   

Ifølge ingeniør Arne N. Hansen er der afsat 4.5 mio. kr. til projektet.Gravearbejdet startede i efteråret 2012, og skulle have været færdig i maj måned 2013, der har dog været problemer med grundvand i området, og derfor er projektet først færdigt efter sommerferien. Den første halvdel af Industrivej er nu asfalteret, men dem som har ærinde hos Scanpan og Gastrolux, må stadig køre en lille omvej over forskellige grunde på Industrivej.

onsdag den 3. april 2013

Formandens beretning - Generalforsamling marts 2013

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 25. marts 2013.

Distriktsrådet,  det lokale bindeled  til kommunalbestyrelsen m. fl.
Med kommunalreformens indførelse for 6 år siden blev Djursland samlet i 2 kommuner. Med Ryomgård som Djurslands midtpunkt kan vi lidt flot sige, at det hele drejer sig om Ryomgård. Og bliver det en gang til én kommune var det nok her det nye rådhus skulle have ligget.

For at sikre nærheden til storkommunens administrative og politiske ledelse, skabte Syddjurs kommune grundlaget for lokale Distriktsråd. Distriktsrådene er således et led i den struktur, som byrådet har ønsket for at holde kontakt til alle dele af kommunen.

Ud over at Distriktsrådene fungerer som lokalsamfundets talerør overfor byrådet og myndighederne, så forsøger Distriktsrådet at bidrage som en dynamo og inspirator for byens udvikling og dermed skabe et levende og aktivt lokalsamfund, som det er godt at bo i.

Det kræver et stort arbejde. Vi skal selv tage initiativet lokalt.  Der kommer ingen stegte duer flyvende. Men vi føler, at der bliver lyttet til os. Vi oplever også, at der såvel i den kommunale administration som i byrådet står respekt om distriktsrådets indsats. Vi bliver taget med på råd om lokale forhold. Og så har vi i øvrigt et godt samarbejde og en god holdånd i Distriktsrådets bestyrelse.

Udviklingen i Syddjurs.
Hvis vi – set i et helt overordnet perspektiv - scanner hen over landsdelen, så kan vi glæde os over vor centrale beliggenhed lige midt på Djursland, midt i et naturskønt område, med en rigtig god infrastruktur og tæt ved turistattraktioner som nationalpark Mols Bjergs, Djurs Sommerland, Skandinavisk Dyrepark og Lübker golf o.s.v. Attraktioner, der også trækker mange folk til vores landsdel.

Syddjurs Kommune er i gang med at udarbejde en ny kommuneplan, der skal danne grundlag for de kommende års udvikling. Et særligt fokusområde  er det såkaldte grønne bånd. Langs med det grønne bånd, der snor sig med jernbanen  ind i det indre Djursland,  finder man 4 letbanebyer, bundet sammen af den kommende letbane, den øvrige infrastruktur og landskabet, nemlig de gamle stationsbyer Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Hermed er vi placeret tæt på – og med letbanen også forbundet med – det østjyske vækstcenter. Derfor vil vi i Ryomgård byde os til som et attraktivt bosætningsområde  for udflyttere fra bl.a. Aarhus og dens mange arbejdspladser og kursustilbud. Byrådet har derfor udpeget letbanebyerne – og dermed Ryomgård – som udviklingsområde i Syddjurs kommune med en funktion som primær bosætningsområde med dertil hørende privat og offentlig service.

Udviklingen i Ryomgård.
Trækker vi så scanneren tættere ind over Ryomgård, så kan vi også her konstatere en række positive tiltag:

•    Det store byggeri ved Marie Magdalene Aktivitetscenter er omsider blevet færdig og tager sig flot ud set fra vejen.
•    På Industrivej har vi fået en Erhvervspark,  der er særdeles egnet for iværksættere og mindre virksomheder.
•    Familien Jørgensens  Rutebilmuseum rummer en ganske enestående samling, ikke alene af busser, men også veteranbiler, ølmærker fra hele verden, et kontormuseum, en lille biograf og et loft med hundredvis af nisser.
•    Ny Fitnesshus ved klubhuset
•    Udstykning af grunde ved Fjernvarmeværket. Det vi kalder Ryomlund.
•    Og her om kort tid får vi så en karateklub i Vonsilds gamle haller på Industrivej

Distriktsrådets arbejde.
For distriktsrådets bestyrelse kan jeg roligt sige, at 2012 har været et ganske travlt år med mange både store og små projekter. Vi holder fast bestyrelsesmøde mindst hver måned. Der i mellem er der en hel del korrespondance og mødedeltagelse.

•    Årsmøde. Sammen med de øvrige Distriktsråd har vi mindst et fast årligt fællesmøde med kommunen.

•    Kulurnat 2012. Vi var initiativtager til, at der også blev arrangeret Kulturnat 2012 her i Ryomgård, hvor aktiviteterne kredsede sig om Jernbanemuseet, Hotellet og Djurslands Galleri i Slotsgade.

•    Stiforbindelsen ned over det skønne naturområde fra P. Vejsgårdsvænget til Marie Magdalene er nu endelig ved at nærme sig sin afslutning, så arbejdet kan sættes i gang. Vi mangler faktisk kun den endelige godtagelse fra miljømyndighederne. Så vi håber stien kan etableres inden sommerferien. Hermed bliver Marie Magdalene bundet tættere sammen med Ryomgård.

Det er i øvrigt iflg. Pastor Qvist Frandsen ikke første gang man finder ud af, at vejen mellem Ryomgård og Marie Magdalene kan blive noget kortere, hvis man går over Såbydal, i stedet for at følge Vestergade. Hvis konfirmanderne i fordums dage skulle gå tilbage til Marienhoffskolen efter konfirmandtimerne i præstegården, så valge de tit at følge skellet bagved Kirkegården op til Skolen, og i gamle dage var der en kirkesti fra Marienhoff og ud til Marie Magdalene.

•    Byskilt. Vi har bedt om at få byskiltet på Marienhofvej flyttet udenfor Søparken.

•    Cykelsti. Vi har søgt om at få etableret cykelsti fra Ryomgård til Kolind samt fortov på Marienhoffvej ud forbi Søparken. Begge er taget med i kommunens langtidsbudget.

•    Cykelparkering ved Stationen. Vi har et projekt i gang om at få etableret bedre cykelparkeringsforhold ved stationen. I det hele taget skal der ske en opgradering af perronen i forbindelse med den kommende letbane. Vi har haft et møde med kommunen om cykelparkeringen ved stationen. Formodentlig bliver det løst ved at der etableres cykelparkering mellem Røde kors og grillen, og bilparkeringen  bliver så trukket længere ud mod vejen.

•    Letbane. Vi ser den kommende letbane fra Århus til Grenå, som et fantastisk løft for Ryomgård, og vi arbejder fortsat på at få indført halvtimes drift. Vi har i den forbindelse tæt dialog med de trafikpolitiske myndigheder, herunder Midttrafik og Folketingets transportudvalg.

•    Køreplan. Vi presser hvert år på for at forbedre køreplanerne for den kollektive trafik, herunder mulighed for at få en bedre koordinering mellem tog og bustrafik. Foreløbig er det lykkedes en del af vejen.

•     SMS service. Distriktsrådet har fortsat stor succes med vores SMS service, hvor folk løbende kan få gratis SMS´er tilsendt om arrangementer og andet interessant i Ryomgård. 229  borgere har indtil nu tilsluttet sig denne nyhedstjeneste. På vor hjemmeside  www.ryomgaard.dk, står hvordan man melder sig til.

•     Butiksudvalg. Distriktsrådet har sammen med Ryomgård Erhvervsforening etableret et lille Butiks- og Virksomhedsudvalg. Formålet er at tiltrække flere butikker, forretninger og virksomheden til Ryomgård. Foreløbig har vi fået en køreskole til byen. Men vi har også et par andre projekter i gang.

•    Museumstog. Distriktsrådet har i årets løb arrangeret 3 ture med DSB´s gamle museumstog fra Århus til Ryomgård, hvor vi havde besøg af rigtig mange Århusianere. Formålet er et led i vores strategi om at gøre os synlig overfor områder, hvor vi har tradition for at kunne tiltrække mange tilflyttere.

•    Ildsjæl. Distriktsrådet har besluttet, at vi hvert år i forbindelse med generalforsamlingen vil uddele en pris til en lokal ildsjæl, en person eller forening, der har præsteret en særlig engageret og vedholdende og frivillig indsats til gavn for Ryomgård. Som det fremgår af programmet, vil dette ske senere på aftenen.

•    Medborgerhus. Vi undersøger også i bestyrelsen muligheden for at etablere et fælles samlingssted i byen, for foreningsmøder og -arrangementer, kulturelle aktiviteter, foredrag, koncerter, sang og musik o.s.v. Vi tænker på posthuset, som vi er i dialog med kommunen om. Vores ønske er at kommunen køber posthuset og stiller det til rådighed for byen som en slags kulturhus. Vi er jo den eneste hovedby i Syddjurs, hvor der ikke fremadrettet er sikret et fælles og tilgængeligt samlingssted.
Vi skal så her i byen være ansvarlig for den daglige drift. Rengøring. Booking m.v.

For dem, der nu sidder og tænker på IFM´s  eventuelle kommende udvidelse af hallen og klubhuset, vil jeg gerne slå fast, at vi naturligvis ikke vil foretage os noget, der kan genere deres projekt. Derfor er vores planer også afstemt med IFM, der er indforstået med at Distriktsrådet arbejder hen mod at finde lokaler til et fælles samlingssted.

Der skal ikke være tvivl om at Distriktsrådet bakker op om IFM´s projekt, og vi har en god dialog med IFM.  Det er et fantastik godt projekt IFM, men realistisk set vil der gå nogle år, inden det kommer op at stå.
  
•    Nord-syd vejen. Så vil jeg lige nævne det, der hedder Korridorvejen Nord-Syd. Det er nemlig sådan, at der foreligger en gammel aftale mellem Norddjurs og Syddjurs om at der skal etableres en vejgennemføring op gennem hele Djursland, fra Korslundkrydset til Bønnerup. Det har gennem årene ligget i luften, at denne vejgennemføring skulle ske i form af Frellingvejens forlængelse. Efter at have studeret rapporten fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, har vi sammen med både Nimtofte og Thorsager Distriktsråd anbefalet, at denne vej bliver realiseret i form  af en opgradering af vejstrækningen Korslund over Thorsager og Ryomgård og videre ud ad Nimtoftevej, hvor den omkring Frederikslund kommer til at gå tværs over til Djurs Sommerland.

•    Ryomgård tegning. Vi har fået fremstillet en smuk Ryomgård Tegning, som det er tanken at bruge i markedsføringen af byen.

•    Bymidten. Vi kan naturligvis ikke holde en årsberetning i Distriktsrådet uden at komme ind på bymidten. Altså området mellem Slotsgade, Jernbanegade, Markedsgade og Vestergade. Jeg havde faktisk håbet på i aften at kunne komme med en dugfrisk nyhed. Men ting tager tid og kræver ofte diskretion. Jeg kan dog bekræfte, at vi arbejder med et seriøst og konkret projekt, der i givet fald vil kunne forskønne bymidten og give Ryomgård et løft. Men jeg håber man har forståelse for, at vi af forretningsmæssige årsager ikke kan komme nærmere ind på det.

•    Åben by. Som en forårsnyhed har vi planer om at gennemføre en bosætningskampagne for at få flere tilflyttere. En  Åben by arrangement  med bosætning i Ryomgård som tema.  Det bliver noget med at udsende en Åben by bosætningsavis i Syddjurs og hele den nordlige del af Aarhus. Søndag den 5. maj vil vi arrangere en Åben by dag, hvor vi inviterer folk til at komme til Ryomgård og kigge på bosætningsmuligheder. Det bliver med velkomst, morgenkaffe m/ rundstykker i hallen, børnepasning, bustur rundt til boligområderne, skoler, idrætsforeningen, flere Åben hus udstillinger, deltagelse af ejendomsmægler og pengeinstitutter, uddeling af materiale om Ryomgård, små overraskelser  og afsluttende med f.eks. sandwich

•    Hjemmeside. Vores webmaser Stefan Kalmar udfører også et stort arbejde med at vedligeholde vores hjemmeside og SMS service, så borgerne hele tiden kan holde sig orienteret. Vi er også glade for de forretninger, der er sponsor med en reklame på hjemmesiden. Men vi vil gerne have flere med og det koster kun 500 kr. for et  år.

•    Dialogmøder. Bestyrelsen lægger vægt på et godt samarbejde med den kommunale forvaltning. Men vi har gjort den erfaring, at det er hensigtsmæssigt med en god dialog på det politiske niveau.  Bestyrelsen er derfor i gang med at gennemføre en møderække med alle byrådets grupperinger. Formålet er at orientere om lokale sager og forhold fra Ryomgård samt få et indtryk at politikernes holdning hertil.

•    Vælgermøde. Det er jo valgår i år, og valgkampen bliver rundet af i Ryomgård med et stort afsluttende tværpolitisk vælgermøde på hotellet søndag, den 17. november.
Jeg vil gerne i den forbindelse  minde om, at med den nuværende sammensætning i kommunalbestyrelsen er vores område svagt repræsenteret.  Vi har fra Ryomgård kun 1 medlem i det 27 mands store byråd. Til sammenligning har Mørke 4, Rønde 4. Knebel 4 og Kolind 2. Jeg vil derfor gerne her på generalforsamlingen kraftig opfordre folk fra Ryomgård  til at stille op til det kommende kommunevalg. Det vil være et stærkt signal at sende, at den største by i den gamle  Midtdjurs kommune i hvert fald kommer op på det antal byrådsmedlemmer, der svarer til befolkningsgrundlaget. Det vil også sikre Ryomgård en større bevågenhed fra kommunens ide.

•    Djurslands Jernbanemuseum. Inden jeg slutter er jeg nødt til at nævne en udfordring med byens eneste rigtige turistattraktion. Siden Djurslands Jernbanemuseum for mere en 30 år siden blev stiftet af lokale borgere, har byen bakket op om museet. Gennem årene har frivillige, men interesserede og arbejdsomme  borgere, ydet en stor ulønnet arbejdsindsat for at få økonomien til at løbe rundt.

I 2005 blev museet solgt til Dansk Jernbaneklub (DJK)med hjemsted ved København, men med en lokal bestyrelse (driftsudvalg) til at drive museet. I vedtægterne var en regel om at erhvervsforeningen kunne indsætte en repræsentant i den lokale bestyrelse. Og den  frivillige indsats fortsatte.

Nu har DJK her 8 år efter overtagelsen pludselig besluttet, at for at få lov til at yde en gratis indsats skal de frivillige betale ca. 475,00 kr. i kontingent til DJK. Samtidig har DJK fjernet reglen om, at erhvervsforeningen kan have en repræsentant i det lokale driftsudvalg. Det er at træde på de mange frivillige, der ofrer tid og kræfter på museet. Det er at dræbe motivationen fort at yde en indsats. Og ved at fjerne Erhvervsforeningens ret til at besætte en post i museets lokale driftsudvalg signalerer man manglende interesse og respekt for den lokale opbakning
Efter denne vedtagelse forstår jeg godt at museets lokale formand valgte at træde ud af bestyrelsen på generalforsamlingen, ligesom flere meldte sig ud af Dansk Jernbaneklub.
Vi har kraftig opfordret Dansk Jernbaneklub til at trække disse stramninger tilbage. 
I modsat fald sætter det vores mangeårige gode samarbejde på en hård prøve.
Og det beklager vi rigtigt meget, da museet er en betydende kulturel institution for byen.

Som I kan se, er der således mange forskellige sager, der kommer på Distriktsrådets bord.
I byens mange foreninger gøres det på forskellig vis heldigvis et stor stykke arbejde for at gøre Ryomgård til et levende og attraktivt sted at bo.
Hvis vi vil have udvikling og vækst, skal vi selv tage initiativet. Der kommer ingen stegte duer flyvende.

Også fremadrettet har vi nogle nye idéer og planer. Men dem vil jeg vente med til vi kommer til visioner og byfornyelsen.

Inden jeg afrunder beretningen, vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Jeg glæder mig også over, at Distriktsrådet er ved at få opbygget et net af gode kontakter til organisationer, myndigheder, embedsmænd, politikere og private. Det er en stor hjælp i det daglige arbejde. Jeg vil også takke Ryomgård Erhvervsforening for godt samarbejde.

Med disse ord vil jeg slutte min beretning og udtrykke ønsket om en god udvikling af Ryomgård i 2013. 

                       25.03.2012 Kirting Olesen

tirsdag den 29. januar 2013

Stien til Marie Magdalene

Stien til Marie Magdalene er rykket tættere på.

Vi har fået bevilliget en sum penge fra "Fonden Sparekassen Midtdjurs" som skal bruges til etablering af stien.
Vi forventer derfor at kunne åbne op for stien inden sommerferien.

1: Stien fra P. Vejsgårdsvænget til broen

2: Træbro over Såbydal

3: Trampesti op over det fredede græsområde

4: Grussti


(Tryk på billedet for at gøre det ekstra stort)

torsdag den 17. januar 2013

Erhvervspark på Industrivej


Erhvervspark på Industrivej i Ryomgård

De tidligere Vonsild lokaler på Industrivej 15 og 17 i Ryomgård er nu ved at blive indrettet til erhvervspark. Bygningerne har været tomme i et års tid, men nu sker der noget.
Syddjurs Erhvervsejendomme ved
Kolind Tømrer- og Murerforretning ApS og Dania industri-service ApS  købte i 2011 ejendommen, og er nu i gang med at renovere bygningerne, så det kan udlejes til håndværkere, kontor, IT og hvem der ellers har interesse i at placere deres virksomhed her i Ryomgård.

Grundarealet er på ca 20.000 m2, og bygningerne er på ialt 3000 m2.
Bygningerne kan lejes fra 40 m2 - ……. Det kan være en god størrelse for en iværksætter. Iøvrigt håber Peter Høegh og Lars Simonsen at bygningerne på sigt kan udvikle sig til en “rugekasse” for nyetablerede erhvervsvirksomheder.

Ifølge Peter Høegh er der  indtil nu indgået 3 lejemål: Murermester Allan Veje, entreprenør Ulrik Otto Bak samt en bilhandler, som importerer biler, og klargør dem til videresalg.
Ulrik har også etableret en plads med  flis,sand,støbemix,granit mm. Som kan afhentes i weekenden og efter aftale, når man alligevel har været på genbrugsstationen
Tiden taget i betragtning har der været en god interesse for de ledige lokaler, som også giver plads til, at man kan få sin campingvogn under tag i vinterhalvåret.

Prisen for leje af lokalerne varierer fra 100 – 300 kr. pr. m2. pr. år for større lejeaftaler
Der er også lavet små  bokse på ca. 35 m2 til båd,bil, hobbylokale eller hvad nu man mangler plads til

Lejemål kan opdeles efter behov. Der er kontorlokaler til dem, der har brug for det,  der er frokoststue/kantine, bad og toilet.

Når tiden og vejret tillader det, vil bygningerne blive malet udvendigt, og der vil blive lagt fliser ved de forskellige lejemåls porte.


Har du brug for et lokale på Industrivej, så kan du kontakte Peter Høegh på telefon – 8639 2177.og Lars Simonsen på 40279035