onsdag den 21. december 2011

Sti mellem Marie Magdalene og Ryomgård

Som de fleste i Ryomgård ved, arbejder vi i Ryomgård distriktsråd på at få etableret en dejlig sti mellem Marie Magdalene og Ryomgård.
Status på denne sti er p.t. at vi har udarbejdet en skitse til hvordan vi tænker linjeføringen af stien skal være. Dette første udkast til linjeføring kan du se nederst i dette indlæg - og det er tegnet af Morten Knudsen fra Ryomgård.

P.t. er både menighedsrådet i Marie Magdalene og Søren Gerstrøm (som begge er lodsejere på meget af den jord stien skal gå på) positive over for at der kommer en sti.
Det meste af stien bliver en grussti. Men den del af stien som går henover Såbydal (lilla linje) er vi ikke helt besluttet på hvordan den skal være.
Enten kan det blive en sti der følger terrænets forløb - med en lille bro over åen.
Eller også kan det blive en større dæmningslignende sti, hvor stien vil blive hævet ca. 3 meter over det laveste punkt i Såbydal.

Disse to stiforslag bliver der i det nye år lavet nogle tegninger på, som vil blive fremvist for interesserede borgere i Ryomgård, hvor vi håber at få kommentarer/idéer til de to forslag - "hvilken type sti synes byens borgere er bedst?".
Men inden disse to stiforslag kan tegnes, skal stien opmåles med højdeprofiler, og dette har vi en lokal Ryomgård borger (Morten Knudsen), som hjælper os med - og det er vi meget glade for.

Næste gang vi bringer nyt om stien, bliver i det nye år, hvor vi vil kunne præsentere tegninger på de to stiforslag.

Følg med her på hjemmesiden...


mandag den 19. december 2011

JuleZumba event i Ryomgård blev en succes

Søndag d. 18/12 blev der afholdt et 2 timers JuleZumba event i midtdjurshallen.
Overskudet gik til IFM's Fritidscenter.

Zumba i Ryomgård bliver drevet som et samarbejde mellem IFM Fitness og IFM Gymnastik.
De 3 zuper zeje zumba zild er Helle, Lone og Trine.

Se videoen fra JuleZumba event her.

torsdag den 15. december 2011

Materielgård forsøges placeret i Mesballe

Nyt fra Ryomgård Distriktsråd

Byrådet i Syddjurs kommune har tidligere vedtaget en principbeslutning om at samle materielgårdene til en stor materielgård for hele Syddjurs. For tiden undersøger man muligheden for at etablere denne i Følle. Det er dog forbundet med visse udfordringer bl.a. flytning af genbrugspladsen og køb af jord.

Ryomgård Distriktsråd har sammen med Ryomgård Erhvervsforening foreslået kommunen at etablere den nye materielgård i NRGI`s tidligere lokaler i Mesballe, som er ledig  nu, og som anses som særdeles velegnet til formålet. Placeringen i  Mesballe er samtidig strategisk oplagt for et fremtidigt samarbejde med  Norddjurs Kommune, for slet ikke at tale om, at de 2 kommuner formentlig ad åre vil blive sammenlagt. Endelig må der forventes en betydelig besparelse i anlægsudgifterne ved at flytte ind i stort set klargjorte lokaler i Mesballe, fremfor de udgifter, der kan forudses i Følle.

Vi har derfor inviteret medlemmerne af byrådet og udvalget for  Natur Teknik og  miljø til en fremvisning af lokalerne i Mesballe. Denne fremvisning fandt sted onsdag, den 14. december 2011.

Politikerne var tydeligvis positivt imponeret over bygningernes rummelighed og egnethed, og indtrykket vil nu indgå i det samlede beslutningsgrundlag.

Ryomgård Distriktsråd

Kirting Olesen, formand

onsdag den 14. december 2011

Ryomgård SMS'en

Vores fantastiske sms service, Ryomgård SMS'en, er nu oppe på 143 modtagere.
Den har eksisteret i lidt over 1 år, og har været en helt fantastisk platform for at sprede nyheder om aktiviteter/arrangementer/initiativer osv. i Ryomgård, rundt til interesserede borgere i byen - nemt og bekvemt.
Vi håber at Ryomgård SMS'en vil modtage flere tilmeldinger fra interesserede borgere i Ryomgård den næste lange tid. :-)

Mvh
Stefan Kalmar
(man kan tilmelde sig Ryomgård SMS'en fra forsiden på www.ryomgaard.dk)