torsdag den 15. december 2011

Materielgård forsøges placeret i Mesballe

Nyt fra Ryomgård Distriktsråd

Byrådet i Syddjurs kommune har tidligere vedtaget en principbeslutning om at samle materielgårdene til en stor materielgård for hele Syddjurs. For tiden undersøger man muligheden for at etablere denne i Følle. Det er dog forbundet med visse udfordringer bl.a. flytning af genbrugspladsen og køb af jord.

Ryomgård Distriktsråd har sammen med Ryomgård Erhvervsforening foreslået kommunen at etablere den nye materielgård i NRGI`s tidligere lokaler i Mesballe, som er ledig  nu, og som anses som særdeles velegnet til formålet. Placeringen i  Mesballe er samtidig strategisk oplagt for et fremtidigt samarbejde med  Norddjurs Kommune, for slet ikke at tale om, at de 2 kommuner formentlig ad åre vil blive sammenlagt. Endelig må der forventes en betydelig besparelse i anlægsudgifterne ved at flytte ind i stort set klargjorte lokaler i Mesballe, fremfor de udgifter, der kan forudses i Følle.

Vi har derfor inviteret medlemmerne af byrådet og udvalget for  Natur Teknik og  miljø til en fremvisning af lokalerne i Mesballe. Denne fremvisning fandt sted onsdag, den 14. december 2011.

Politikerne var tydeligvis positivt imponeret over bygningernes rummelighed og egnethed, og indtrykket vil nu indgå i det samlede beslutningsgrundlag.

Ryomgård Distriktsråd

Kirting Olesen, formand

Ingen kommentarer:

Send en kommentar