søndag den 12. juni 2016

8 nye kommunale arbejdspladser i Ryomgård
 8 nye kommunale arbejdspladser på Ndr. Ringvej i Ryomgård
Distriktsrådet ved Kirting Olesen og Søren Skovsen har været på besøg i kommunens Gæstedagplejehus på Nordre Ringvej – huset blev i december lukket ned, men her i foråret 2016 er der kommet nye brugere.
De nye brugere er Kommunens Specialpædagogiske Team (tidligere kaldet støttepædagoger), som hidtil har haft base på A. Knudsensvej i Ebeltoft – men bygningerne her skulle bruges til flygtninge, - så derfor blev teamet flyttet til de ledige lokaler i Ryomgård.

På landsplan er udflytning af arbejdspladser normalt et stort emne med utilfredshed blandt de medarbejdere, der rammes af flytning, – men ifølge Lene Buhl, som er leder af Specialpædagogisk Team,  er medarbejderne meget glade for flytningen og den fremtidige placering af deres arbejdsplads. Medarbejderne bor privat forskellige steder i kommunen, en enkelt i Ryomgård, men flytningen er slet ikke noget problem. Medarbejderne møder normalt ikke på Ndr. Ringvej og morgenen, - men i stedet møder de ind på de forskellige institutioner, hvor de er med til at løse de aktuelle udfordringer omkring børn med særlige specialpædagogiske behov.

Ved kommunesammenlægningen for ca. 10 år siden, var der i alt 22 ansatte, - det er nu skåret ned til 8, - denne nedskæring giver de ansatte en travl men også interessant hverdag, og det er vores indtryk at det er et meget velfungerende team, som kan lide deres arbejde.

Basen på Ndr. Ringvej bliver blandt andet brugt til mødeaktivitet og undervisning.

Teamets målgruppen er børn som er tilknyttet et alment dagtilbud i Syddjurs Kommune – altså dagplejebørn og børnehavebørn - og derfor møder personalet ind på de institutioner, (der er 20 af i kommunen) som har bedt teamet om hjælp til at løse de problemer, der kan være af adfærds-, psykisk- eller fysisk art.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar