fredag den 27. januar 2012

Aktuelt nyt fra Ryomgård Distriktsråd

v/distriktsrådets formand Kirting Olesen

·         Distriktsrådet hilser det særdeles velkommen, at et flertal i byrådet  nu har truffet endelig beslutning om at sige nej til opstilling af vindmøller ved Kærende. Denne holdning falder fint i tråd med Distriktsrådets tidligere indsigelser til byrådet mod planerne om opstilling at store vindmøller så tæt ved byen.

·         Byggeriet ved Børnehuset Ringvejen i Ryomgård, der skal give plads til endnu en børnehave i byen,  skrider planmæssig frem. Distriktsrådet ser byggeriet som en nødvendig udbygning af  børnehavekapasiteten. Derved skulle kommunen gerne kunne leve op til sin målsætning om pasningsgaranti.

·         På Industrivej 16 er der påbegyndt et erhvervsbyggeri, der skal give plads til et nyt firma Loftrummet.dk, hvor såvel private som erhvervsvirksomheder kan leje et depotrum til opbevaring af inventar, lagervarer m.v.

·         Ryomgård Distriktsråd holder i år sin årlige generalforsamling mandag, den 19. marts 2012 kl. 19.00. Mødet holdes på Produktionsskolen, Vestegade 67, 8550, Ryomgård. Distriktsrådet er vært ved en bid brød og en forfriskning. Umiddelbar efter generalforsamlingen vil der være et par interessante indlæg. Nærmere herom vil blive annonceret i Lokalavisen.
·         Ryomgård Fjernvarmeværk holder ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 23. februar 2012 kl. 19.30.

·         Erhvervsejendommen  Bøjstrupej 1 (tidligere vinduesproduktion) er netop  blevet solgt, og der ventes inden længe etableret hel ny erhvervsvirksomhed med produktion indenfor smedebranchen.

·         Placeringen af kommunens nye materielgård skal endelig vedtages på mødet i Udvalget for natur, teknik og miljø den 31. januar 2012. Som det fremgår andet sted har Distriktsrådet foreslået, at materielgården placeres i NRGI´s tidligere lokaler i Mesballe. Vi er dog bekendt med at forvaltningen indstiller til udvalget, at man vælger en placering i Følle. Vi afventer derfor spændte politikernes endelige afgørelse på udvalgsmødet.

27.01.2012


Ingen kommentarer:

Send en kommentar